Pagdating ng islam sa mindanao

v=o O5w Sq AH4MM Makasaysayang araw po, it’s Xiaotime!

38 years ago ngayong buwan, January 1975, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand E.

Marcos si Sultan Mohammed Dipatwan Kudarat bilang isang bayani, hindi lamang ng mga taga-Mindanao, kundi ng buong bansa.

Kasabay nito, upang makilala ng buong bayan, naglabas ng selyo na nagtataglay ng kanyang imahe.

Ngunit dahil sa nakikita niyang pang-aabuso ng mga Espanyol, hindi niya tinupad ang mga kasunduan na ito at kinausap ang ibang mga datu na tumiwalag na sa mga Espanyol.

Noong 1663, pansamantalang nilisan ng mga Espanyol ang pulo ng Mindanao dahil hindi tumigil sa paglaban si Kudarat. Ang panahon ni Kudarat ang nagpakita sa atin na sa kabila ng pananakop ng mga Espanyol may mga pinili na hindi magpasakop, manatiling malaya at may dangal!

Isang teorya ng pinanggalingan nito ay ang Griyegong mauros o maitim.

Katawagang pang-insulto man ito tulad ng indio, inangkin na rin ito ng mga muslim lalo nang gawin itong pangalan ng armadong grupong Moro National Liberation Front at ng Moro Islamic Liberation Front, gaya ng ginawa ni Rizal sa Indios Bravos.

Dalawang beses na ninais makipagkasundo ng mga Espanyol kay Kudarat dahil hindi talaga siya mahuli-huli.

“I believe in the validity of our claim to Sabah, per se.

“I believe we must pursue our claim to a legal end in the International Court of Justice, that the heirs of the Sultan of Sulu or their assignees and successors must be in any case be compensated.

Kailangan ng ating bansa ng mga pinunong katulad ni Sultan Kudarat, may political will at may dangal, upang pagkaisahin tayo itayo ang ating bayan.

Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan and that was Xiaotime.

Search for pagdating ng islam sa mindanao:

pagdating ng islam sa mindanao-42pagdating ng islam sa mindanao-81

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng islam sa mindanao”

  1. Recovery is simple — just use the slider interface to identify whether you want to recover to a point in time or perform a more granular restore by entering a specific time, and in one click, you can recover your database.